DEN HAAG - De verhoging van de fiscale bijtelling op 'youngtimers', auto's tussen de vijftien en 25 jaar oud, wordt aangepast.

De verhoging, vorig jaar voorgesteld door de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie, was omstreden en leidde tot een storm van protesten van ondernemers en werkgeversorganisaties.

De initiatiefnemers van de website bijtellingyoungtimer.nl rekenden uit dat de maatregel ondernemend Nederland in totaal 150 miljoen euro zou kosten. Het zouden vooral de kleine ondernemers zijn die een kostenverhoging van gemiddeld 500 euro per maand op hun bord zouden krijgen als de regeling per 1 januari 2010 zou ingaan.

Protesten
ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer, die het amendement vorig jaar november had ingediend, zei maandag bij de behandeling van het Belastingplan voor 2010 eerlijk dat hij een les had geleerd uit de protesten.

Hij wil de regeling verzachten door de bijtelling nu te baseren op de dagwaarde in plaats van de cataloguswaarde. De prikkel aan ondernemers om hun wagenpark te verjongen wil hij overeind houden.