AMSTERDAM - Het vergelijken van opstal- en inboedelverzekeringen loont zeker de moeite. De verschillen tussen de duurste en goedkoopste aanbieder kunnen oplopen tot meer dan 200 procent, met uitschieters naar zelfs 800 procent.

Dit is de belangrijkste conclusie uit de maandag verschenen Research Special Woonverzekeringen van onderzoeksinstituut MoneyView.

Het komt voor dat dezelfde verzekeraar in de ene situatie de laagste premie biedt, maar in een iets andere situatie de duurste is. Om die reden zou er voor iedere klant een aparte vergelijking van producten moet komen, aldus het onderzoeksinstituut.

Gedaald
MoneyView vergeleek de premies van de inboedel- en opstalverzekeringen met die van twee jaar geleden. Daaruit blijkt dat de tarieven van deze verzekeringen gemiddeld zijn gedaald met respectievelijk 7 en 1 procent.

De te betalen premies zijn echter in die periode gestegen, met 20 procent voor inboedelverzekeringen en 8 procent voor opstalverzekeringen.

Waardebepaling
Dat betekent dat de producten gemiddeld goedkoper zijn geworden, maar dat consumenten die nu een nieuwe verzekering afsluiten toch meer geld kwijt zijn dan twee jaar geleden. Dit komt door een andere manier van waardebepaling van de inboedels en opstallen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft die methode aangepast, waardoor dezelfde inboedel nu een hogere waarde krijgt toegekend. Dit betekent dat de inboedel of opstal nu dus ook tegen een hoger bedrag is gedekt, waardoor ook de uitkering bij schade hoger kan zijn.

Het onderzoeksinstituut wijst er overigens op dat de hoogte van de premie van veel factoren afhankelijk is. Niet alleen de verzekerde waarde en de aard van de woning, maar ook het postcodegebied, de gezinssamenstelling en het aantal kamers spelen daarbij een rol.

De premiestelling is zo gedifferentieerd, dat afhankelijk van de situatie telkens een andere aanbieder de voordeligste kan zijn, aldus MoneyView.