DEN HAAG - De productie van warmtekracht in Nederland wint flink terrein. Tussen 1998 en 2008 is het elektrische warmtekrachtvermogen met ruim 40 procent gestegen.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

Installaties voor warmtekrachtkoppeling produceerden vorig jaar 61 miljard kilowattuur (kWh) elektriciteit. In 1998 was dat bijna 49 miljard kWh.

Door toepassing van warmtekrachtkoppeling kan de warmte die ontstaat bij de productie van elektriciteit, worden gebruikt voor andere doeleinden. Zoals proceswarmte in de industrie, stadsverwarming en ruimteverwarming in de glastuinbouw.

Windenergie
In totaal is in Nederland vorig jaar 108 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd. Dat was in 1998 nog 92 miljard kWh.

De toename is vooral toe te schrijven aan warmtekrachtkoppelingsinstallaties, de overige groei komt uit windenergie. Die nam in die periode toe van 0,6 tot 4,3 miljard kWh. Voor het grootste deel gebeurt de productie van elektriciteit nog door verbranding van fossiele brandstoffen.

In de glastuinbouw is bijna vier keer zoveel stroom geproduceerd (11 miljard kWh). Dit heeft te maken met de sterke groei van het warmtekrachtvermogen in die sector. Naast het verbruik voor de eigen teelt maken glastuinbouwers in toenemende mate winst uit de verkoop van de zelf geproduceerde elektriciteit.