DEN HAAG - In het tweede kwartaal van dit jaar waren 373.000 mensen werkloos, daarvan had 22 procent een kwartaal later weer een baan.

Over dezelfde periode een jaar eerder gold dat nog voor 26 procent. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal van 2007 en 2008 steeg het aandeel werklozen dat in de drie maanden daarna een baan vond. In het tweede kwartaal van dit jaar nam dat af. ''Maar het aandeel werklozen dat snel aan de slag ging, was nog steeds groter dan in de periode 2003-2006'', aldus het CBS.

Jong
Vooral voor jongere werklozen duurde het langer voordat zij weer aan de bak kwamen. Van mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar die in het tweede kwartaal van dit jaar werkloos waren, had 29 procent na drie maanden weer werk.

Een jaar eerder was dat nog 38 procent. Bij de groep van 25 tot 35 jaar daalde het aandeel mensen zonder werk dat snel een baan vond van 36 procent naar 26 procent.

''Naar verhouding komen werklozen van 55 tot 65 jaar het minst vaak binnen drie maanden aan de slag'', stelt het CBS. Van hen had bijna 10 procent drie maanden later een baan van tenminste 12 uur. Hun positie is ten opzichte van een jaar eerder nauwelijks verslechterd. Dat geldt ook voor mensen van tussen de 35 en 55 jaar.