AMSTERDAM - Protectionisme is een bedreiging voor het herstel van de wereldwijde economie. Daarvoor waarschuwde Li Dongrong, een topbestuurder van de Chinese centrale bank zondag tijdens een toespraak op een financieel forum in Koeweit.

Volgens Li zijn er nog steeds grote factoren die herstel van de economie bedreigen. Hij doelde op protectionistische maatregelen met betrekking tot handel en investeringen. Ook is er sprake van ''inadequate coördinatie in het macro-economisch beleid'' aldus de Chinees.

Oproep
De bestuurder riep de internationale gemeenschap met klem op om de ''wereldwijde samenwerking te versterken, elke vorm van protectionisme te voorkomen en de stabilisering van de financiële markten en economische groei te ondersteunen''. Zijn land zal nauw samenwerken met verschillende partijen om een nieuw financieel systeem te ontwikkelen dat ''oprecht, eerlijk en omvattend is''.

Li waarschuwde dat herstel van de wereldwijde economie nog niet ''solide is'', ondanks positieve indicatoren die daarop wijzen.