UTRECHT - De CDA-achterban verzet zich niet tegen het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Dat bleek zaterdag tijdens het congres van de christendemocraten in Utrecht. Wel zijn de leden van de regeringspartij kritisch. Zo klonken er tijdens een aparte deelsessie met de CDA-top zorgen over de zwakke positie van ouderen op de arbeidsmarkt.

Programma
Bovendien wezen CDA-leden erop dat de hogere pensioenleeftijd niet in het verkiezingsprogramma heeft gestaan. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en fractieleider Pieter van Geel in de Tweede Kamer zeiden dat de economische crisis ook niet in het program stond.

Van Geel wees erop dat nu alles wordt gedaan om de eerste klappen van de economie op te vangen, waardoor ''de overheid kampt met een tekort van duizend euro per seconde''. Uiteindelijk verwacht het kabinet dat 35 miljard euro bezuinigd moet worden.

Crisis
Volgens Donner moeten mensen ook langer aan de slag om straks met de vergrijzing genoeg werkenden te hebben voor voorzieningen, zoals de zorg, onderwijs en uitkeringen. Hij erkende dat het CDA altijd heeft gezegd dat eerst mensen zoveel mogelijk tot hun 65e aan het werk geholpen en gehouden moeten worden. Maar de crisis zet volgens hem de betaalbaarheid van voorzieningen nu extra onder druk. ''Je kunt het onvoorstelbare niet plannen'', aldus Donner.

Er waren echter ook CDA-leden die zich afvroegen of ouderen niet te veel worden ontzien, omdat het kabinet eerst in 2020 de AOW-leeftijd wil verhogen naar 66 jaar en pas in 2025 naar 67 jaar. Maar volgens Van Geel is een overgangstermijn van tien jaar wel nodig, omdat de mensen die nu 55 jaar en ouder zijn geen kans hebben om zich voor te bereiden op de verandering in hun pensioen.

Investering
Bovendien zijn volgens Donner de komende tien jaar nodig om ervoor te zorgen dat werkgevers meer investeren in hun werknemers, zodat ze op een gezonde manier tot hun pensioen inzetbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Zo moeten zware beroepen lichter worden gemaakt. Ook moeten mensen met belastende functies geholpen worden om tijdig ander werk te gaan doen, bijvoorbeeld met scholing.

Verder vroeg een CDA-lid bezorgd af of het langer doorwerken niet ten koste gaat van mantelzorg. Zij wees erop dat juist ouderen meer zorgen voor een zieke of hulpbehoevende naaste. Donner bevestigde dat de mensen van 65 tot 67 minder aan mantelzorg kunnen gaan doen. Daar staat volgens hem wel tegenover dat er meer handen beschikbaar komen om zorgvoorzieningen overeind te houden.