AMSTERDAM – Uitzendbureaus die zich richten op specifieke doelgroepen handelen niet in strijd met de wet. De bureaus, die bijvoorbeeld bemiddelen voor studenten of senioren, mogen echter geen sollicitanten uitsluiten die niet in die doelgroep passen.

Dit adviseert de Commissie Gelijke Behandeling vrijdag. Dat betekent dat een studentenuitzendbureau in principe ook voor een oudere aan de slag zal moeten.

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam had de commissie om advies gevraagd, omdat studentenuitzendbureaus een steeds bekender verschijnsel worden in de stad.

De Commissie adviseert de uitzendbureaus in personeelsadvertenties aan te geven dat niet alleen voor de specifieke doelgroep gerekruteerd wordt, maar dat ook andere kandidaten zich kunnen aanmelden.