DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag bekendgemaakt dat er een garantieregeling voor boren naar aardwarmte is. Het gaat om een tijdelijke regeling (tot en met 1 mei 2010), waarbij maximaal 5.950.000 euro garantie per aanvraag mogelijk is, aldus de ministeries van Economische Zaken en LNV.

De regeling is bedoeld om het risico te dekken dat er na boring toch geen aardwarmte kan worden gebruikt. Aardwarmte moet van 500 meter en dieper omhoog worden gepompt en kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld huizen of kassen te verwarmen.

Het risico dat de juiste waterhoudende laag wordt gemist, is nu eigenlijk niet te verzekeren. Vandaar de komst van de tijdelijke garantieregeling. Via deze proef moet duidelijk worden hoe het risico op misboren in de toekomst het best kan worden verzekerd.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling is dat er onder meer grondig geologisch vooronderzoek moet zijn gedaan. Ook moet de kans van slagen tenminste 90 procent zijn.