BRUSSEL - De bijdrage die EU-lidstaten moeten betalen om de arme landen te helpen bij het tegengaan van het klimaatprobleem moet rekening worden gehouden met hun financiële en economische situatie.

Dat staat in een concepttekst die huidig EU-voorzitter Zweden vrijdag op tafel heeft gelegd tijdens een EU-top. De voorbereiding van een internationale klimaattop in Kopenhagen half december staat daar prominent op de agenda. .

Donderdag op de EU-top bleek dat er nog grote verdeeldheid bestaat tussen de lidstaten. De Oost-Europese landen, maar ook Duitsland en Frankrijk, toonden zich huiverig om concrete bedragen te noemen.

Milieuvervuiling
De Oost-Europese landen drongen er op aan dat er sprake moet zijn van bijdrage naar draagkracht en dat niet de veroorzaakte milieuvervuiling de beslissende factor mag zijn.

Volgens de concepttekst van de Zweden is vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard euro nodig om de opwarming van de aarde in de Derde Wereld terug te dringen.

Het rijke westen zou daarvan de helft moeten betalen. Volgens de concepttekst moet de EU ''een eerlijk deel'' hiervan voor zijn rekening nemen.