AMSTERDAM - Nu na het tweede kwartaal ook het derde kwartaal op enkele vlakken een voorzichtig opgaande lijn laat zien, lijkt het er op dat de economische crisis bij transport en logistieke bedrijven op een keerpunt zit.

Maar schijn bedriegt, stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN) donderdagavond in het conjunctuurbericht over het derde kwartaal van dit jaar met daarin een weergave van een enquete onder transporteurs.

Ondernemers zijn nog altijd somber. Nog steeds hebben transport en logistieke bedrijven te maken met overcapaciteit.

Toekomst
Het aantal pessimisten is sinds het tweede kwartaal 2008 onafgebroken in de meerderheid. Maar aan het eind van het derde kwartaal is het vertrouwen in de toekomst wel minder negatief dan aan het einde van het tweede kwartaal.

Op de vraag of men voor de gehele transport en logistieke sector een verandering waarneemt in de huidige situatie ten opzichte van juli 2008, toen wereldwijd een kredietcrisis losbarstte, antwoordt 27,5 procent een verbetering waar te nemen. Maar 43,2 procent neemt een verslechtering waar.

De consument blijft somber gestemd, aldus TLN, die zich bij deze laatste stelling ook baseert op metingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Orders
De orderportefeuille van transport en logistieke bedrijven is begin oktober wel iets beter gevuld dan in voorgaande perioden.

Er zijn twee belangrijke indicatoren die aanleiding geven om elke positieve indicator sterk te nuanceren: prijsdruk en gedaalde winst.

Veel transportbedrijven hebben dit jaar hun vrachtprijs - vaak gedwongen door economische omstandigheden of onder druk van opdrachtgevers - verlaagd. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2008 calculeerde 45 procent van de ondervraagden met lagere vrachtprijzen. De daling van de vrachtprijs is ten koste gegaan van omzet en winst.

Winst
Vergeleken met het derde kwartaal 2008 meldt 65 procent van alle bedrijven dat de winst lager uitvalt. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal meldt 41procent dat ze het met minder winst moeten doen.

Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar meldt 66 procent van alle bedrijven minder te hebben omgezet. De omzet is in het derde kwartaal is ten opzichte van het derde kwartaal 2008 gemiddeld met 17,6 procent gedaald.

NEA Transportonderzoek berekent elk kwartaal de rentabiliteit in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Volgens deze berekening komt de rentabiliteit voor binnenlands vervoer voor het eerste halfjaar 2009 uit op -1,7 procent en voor internationaal vervoer op -4,8 procent. Een negatief bedrijfsresultaat.

Dieptepunt
Wat de rentabiliteit uit internationaal vervoer betreft, gaat het om een historisch dieptepunt in de afgelopen 35 jaar. De rentabiliteit uit binnenlands vervoer heeft sinds 27 jaar niet zo laag gestaan.

En mocht de Nederlandse economie zich op termijn herstellen en bedrijvigheid en productiviteit binnen transport en logistiek weer op peil komen, dan is de vraag of ook het vrachtprijs- en winstniveau zich in hetzelfde tempo kunnen herstellen, aldus TLN.

Bedrijvigheid
De stemmingsindicator voor de totale bedrijvigheid blijft vrijwel op hetzelfde niveau staan. In het tweede kwartaal kwam deze uit op 5,3 en in het derde kwartaal op 5,2.

De bedrijvigheid in het binnenlandse vervoer nam in het derde kwartaal af. De indicator daalde van 5,1 in het tweede kwartaal naar 4,8 in het derde kwartaal.