DEN HAAG - Een commissie van vier onafhankelijke deskundigen, onder wie drie professoren, gaat onderzoek doen naar de gang van zaken bij DSB Bank.

Daarbij worden het optreden van (oud-)bestuurders van de bank, de handelwijze van de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de loep genomen.

Ook moet de commissie de rol van het ministerie van Financiën bekijken en de toezichtsregels. Minister Wouter Bos (Financiën) heeft dat donderdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Hij kiest daarmee alsnog voor één volwaardig onafhankelijk onderzoek. Aanvankelijk wilde Bos nog dat DNB en AFM het optreden van DSB-bestuurders zouden beoordelen.

Commissie
De commissie bestaat uit professor Michiel Scheltema als voorzitter, en de leden professor Edgar du Perron, professor Kees Koedijk en registeraccountant Leo Graafsma. Scheltema was hoogleraar op het terrein van staats- en bestuursrecht en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Du Perron is hoogleraar privaatrecht, Koedijk is hoogleraar Financial Management.

De Tweede Kamer had eerder aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de DSB-bestuurders. Een studie door de reguliere toezichthouders DNB en AFM beschouwde een meerderheid als het 'keuren van eigen vlees'.