BRUSSEL - Nederland moet voor het Europees Hof van Justitie verschijnen omdat er veel industriële installatie zijn zonder de vereiste vergunning voor uitstoot van allerlei stoffen.

Twee jaar geleden liep de termijn af waarop de installaties hun vergunning hadden moeten krijgen.

Toch zijn er in Nederland en vijf andere EU-landen nog ruim 1500 installaties zonder passende vergunning. ''Dit is onaanvaardbaar. De Europese Commissie zal maatregelen nemen om te zorgen dat de landen de regels over industriële emissies nakomen'', zei EU-commissaris Stavros Dimas (Milieu) donderdag.

Boete
De Europese Commissie mag het Europees Hof vragen om Nederland een boete op te leggen.

Naast Nederland zijn Denemarken, Griekenland, Portugal, Slovenië and Spanje voor het EU-Hof gesleept. De landen hadden al twee schriftelijke waarschuwingen gekregen wegens niet-nakoming van de zogeheten IPPC-richtlijn.

De Europese Commissie stuurt bovendien een laatste waarschuwing naar Oostenrijk, Frankrijk en Zweden waar nog 1700 installaties werken zonder vereiste vergunning.