AMSTERDAM - De baas bespelen, collega's zover krijgen dat ze doen wat jij wilt. Het is te leren met het boek 'Manipuleren op je werk' van Frank van Marwijk. "Iedereen kan het", stelt de auteur.

"Het woord 'manipuleren' heeft een vervelende bijklank, maar als je het opvat als het 'beïnvloeden via onbewuste kanalen' hoeft het helemaal niet negatief te zijn. Bovendien kan iets dat in eerste instantie niet authentiek aanvoelt, doordat je er zo je best voor moet doen, dat later wel worden. Het wordt een automatisme, de eigen perceptie verandert."

"Je kunt mensen overtuigen door de context te veranderen, dat hoeft niet door argumentatie", meent Van Marwijk. Zo is de invloed van woordkeus bijvoorbeeld groter dan veel mensen denken en blijken sommige woorden over meer overredingskracht te beschikken dan andere.

Warm lopen
Door te manipuleren ga je dan ook niet per se over de ruggen van collega's. "De kunst is om mensen zodanig te bespelen dat ze allemaal warm lopen voor het plan en ook het idee hebben dat het uit henzelf komt", aldus Van Marwijk.

Het manipuleren moet dan wel bedreven gebeuren en op juiste intenties berusten. "Je kunt het gebruiken om iets teweeg te brengen waar iedereen uiteindelijk beter van wordt."

Onbewust
Mensen moeten gemotiveerd worden van binnenuit en die zogenoemde intrinsieke motivatie wordt vooral aangestuurd door onbewuste processen. Hierin zijn mensen volgens het boek het gemakkelijkst te beïnvloeden.

Het voornaamste instrument bij het bespelen van mensen is ze heel goed leren kennen. "Je moet weten wat zij belangrijk vinden en dat aan hen teruggeven. Bepaal waar zij wel en niet goed in zijn. Je verandert iemand door je verwachtingen bij te stellen."

Bazen bewerk je in theorie op dezelfde manier als collega's, met het verschil dat je een meerdere natuurlijk niet kunt terechtwijzen. "De baas kun je manipuleren door hem of haar erkenning te geven."

Slijmen
Complimenten kunnen een goed hulpmiddel vormen bij het manipuleren. Moet je niet bang zijn voor slijmbal te worden versleten? "Wel als je het verkeerde compliment geeft", denkt Van Marwijk. "Echte complimenten hebben te maken met signaleren, met aandacht en met oprechte waardering voor een persoon. Met een opmerking als 'wat zit je haar leuk', kom je er niet. Sterker nog, een verkeerd compliment kan averechts werken."

'Zo wordt je een goede leugenaar' vormt een opvallend hoofdstuk in het boek. "Mensen liegen vaak en omdat zaken achterhouden nu eenmaal kenmerkend is voor manipuleren, heb ik er aandacht aan besteed. Het is wel een hoofdstuk met een knipoog."

Toch een paar tips om goed te liegen: houd oogcontact, raak je gezicht niet te veel aan, houd je benen onder de tafel, gebruik de telefoon, wees beknopt en lieg niet alles, maar een beetje.

'Manipuleren op je werk' verschijnt in november bij uitgeverij Haystack.