BRUSSEL - De Europese Commissie stelt dit jaar een radicale verandering van de begroting voor. Veel huidige uitgaven voor landbouw moeten vanaf 2013 dan gaan naar innovatie, klimaat, energie, aldus een uitgelekt ontwerpvoorstel maandag.

Het plan, dat waarschijnlijk eind november wordt gepresenteerd, is de opmaat voor zo'n twee jaar aan zware onderhandelingen tussen de regeringen van de 27 EU-landen. Vooral Groot-Brittannië en Frankrijk zullen naar verwachting fanatiek strijden voor hun huidige privileges in de begroting.

De Britten krijgen steevast een korting op hun EU-contributie, terwijl de Fransen genieten van veel landbouwsubsidies.

Voorstel
Het ontwerpvoorstel vermeldt nog geen bedrag voor de EU-uitgaven, die nu 125 miljard per jaar belopen. De tekst meldt wel dat vanaf 2013, wanneer de huidige meerjarenraming van de EU afloopt, er een ''omvangrijke verschuiving zou moet zijn van de EU-uitgaven, met meer nadruk op groei en banen, klimaat en energiezekerheid (...) en minder op landbouw''.

Nu gaat ruim 40 procent van het EU-budget naar hulp voor boerderijen en ongeveer 33 procent naar regionale hulp, zoals aanleg van snelwegen en natuurbehoud.