DEN HAAG - De vakbonden denken dat er minder hard gesneden hoeft te worden bij postconcern TNT dan de directie voorstelt. Dat hebben de vakbonden, onder wie FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, maandag bekendgemaakt.

Ze gaan hun leden twee alternatieven voorleggen. De leden kunnen dan in een referendum kiezen: slechtere arbeidsvoorwaarden zonder gedwongen ontslagen of behoud van inkomen zonder garantie dat er geen ontslagen vallen.

TNT wil elfduizend banen schrappen. De vakbonden denken dat het beperkt kan blijven tot zevenduizend, zelfs als de leden inkomen verkiezen boven werk. De vakbonden erkennen dat de postmarkt krimpt en dat ondertussen wel de concurrentie toeneemt.

Inleveren
Eerder meldde TNT dat uit een eigen onderzoek onder al het personeel, dus niet alleen de vakbondsleden, bleek dat 70 procent van de ondervraagden loon wilde inleveren in ruil voor een werkgarantie. De vakbonden wilden echter geen loonsverlaging. Hun leden hadden uitgesproken er niets voor te voelen.

De bonden hebben daarop het bureau Ecorys opdracht gegeven de postmarkt te onderzoeken. Daaruit concluderen de bonden dat er geen pijnloze oplossing is. Behoud van banen en behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden zijn niet samen mogelijk. In een reactie zegt TNT dat het bedrijf aanknopingspunten ziet voor verder overleg met de bonden.

Besparing
Wel noemt Ecorys de totale besparing die volgens TNT nodig is, 595 miljoen euro, erg hoog. TNT is het niet eens met deze inschatting.

Volgens het postbedrijf is het onvoldoende onderbouwd en zijn de veronderstellingen van Ecorys onrealistisch. ''De geplande besparingen blijven noodzakelijk om ook op de lange termijn een gezond bedrijf te blijven.''

TNT noemt een bedrag van 125 miljoen euro dat bespaard moet worden op arbeidsvoorwaarden. Ecorys dent dat TNT hier kan uitkomen op een besparing van 75 miljoen euro. Het bureau noemt alternatieve besparingen zoals vermindering van overhead (personeel dat niet direct bij de productie betrokken is) en vermindering van overwerk.

Nullijn
Als de leden van de vakbonden nu kiezen voor werk boven inkomen, zetten de vakbonden in op een besparing door het hele personeel, dat dan gedurende drie jaar op de nullijn moet gaan zitten. Ze willen niet dat alleen de mensen in lage loonschalen opdraaien voor de reorganisatie.