Het stimuleren van een samenleving waarin consumeren steeds meer centraal is komen te staan, heeft tot behoorlijke excessen geleid.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Dat is eens te meer duidelijk geworden na het recente faillissement van DSB en de grote financiële problemen waarin Afab, waarvan in het recente verleden nog de beursgang werd aangekondigd, terecht is gekomen. Om over alle aandelenleaseproducten en woekerpolissen nog maar niet te spreken.

Geldbomen
Veel mensen worden aangetrokken tot activiteiten waarbij de geldbomen tot in de hemel lijken te groeien. Het aanbod van allerhande producten wordt gevoed door de vraag en andersom kunnen nieuwe producten hun eigen markt creëren. De kopers hadden veelal alleen oog voor de schijnbaar ongelimiteerde mogelijkheden en de gouden bergen die binnen bereik leken te komen.

De aanbieders op hun beurt deden en doen er alles aan zaken er zo aanlokkelijk mogelijk uit te laten zien zonder daarbij in meer of mindere mate hun eigen bankrekening te vergeten. Denk daarbij maar eens aan de zich als 'onafhankelijk' profilerende tussenpersonen die dat bij nader inzien toch niet zo blijken te zijn.

Het lijkt me in zulke gevallen veel beter vooraf de cliënt duidelijk te maken dat er maar met een beperkt aantal partijen zaken wordt gedaan en de redenen waarom, dan is een ieder vrij om te besluiten daar wel of geen genoegen mee te nemen.

Weelde
Dat lang niet alle schouders die weelde hebben kunnen dragen wordt langzaamaan steeds duidelijker. Natuurlijk lijden ook hier de goeden onder de kwaden, maar hoe is het mogelijk dat iemand als bijvoorbeeld Madoff zo veel jaar ongestoord zijn gang heeft kunnen gaan? En waarom zijn er in eigen land al niet veel eerder vragen gesteld over de (veel te hoge) kosten die banken, verzekeraars en financiële intermediairs op bijvoorbeeld hypotheken, koopsommen, lijfrentes en ook pensioenen in rekening brengen?

De branche beschikte blijkbaar over een krachtige lobby, want lange tijd heeft het politieke establishment in Den Haag deze woekeraars geen strobreed in de weggelegd. Bestuurders van dergelijke instellingen werden en worden rijkelijk beloond voor de steeds hoger oplopende winsten en het op korte termijn creëren van aandeelhouderswaarde.

Vragen
Langzaamaan zal deze financiële Gordiaanse knoop moeten worden ontward, al zal het onmogelijk zijn om wantoestanden helemaal uit te sluiten. Immers, zo lang er geld wordt verdiend, worden er geen vragen gesteld. Wel blijft voorkomen beter dan genezen en daarvoor is het nodig dat het normbesef terugkeert. Iedereen die binnen de financiële sector actief is, moet er van doordrongen zijn dat financiële instellingen alleen kunnen voortbestaan door het vertrouwen dat in hen gesteld wordt.

Vertrouwen
Het bestaansrecht van willekeurig welke financiële instelling kan in de kern worden teruggebracht tot kennisgebrek bij, ofwel gemak voor de cliënten. Vertrouwen is een heel groot goed waar heel zorgvuldig en verantwoordelijk mee moet worden omgegaan. Cliënten moeten er van op aan kunnen dat ze goed worden voorgelicht en dat er gekwalificeerde en integere mensen voor hen aan het werk zijn, net zoals zij bijvoorbeeld de dokter, piloot of buschauffeur moeten kunnen vertrouwen.

Wat die voorlichting vooraf betreft plaats ik de nodige kanttekeningen bij de wijze waarop de beursgang van Delta Lloyd wordt gepromoot. De laatste keer dat met reclamespotjes werd geprobeerd het grote publiek te verleiden tot de aankoop van aandelen was ruim 8 jaar geleden, ten tijde van het naar de beurs brengen van World Online. Nu wil ik beide ondernemingen niet met elkaar vergelijken, maar evengoed ben ik niet enthousiast.

De prijszetting tussen 15,50 en 19,00 euro lijkt laag, want daarmee komt de opbrengst van de beursgang uit onder het gerapporteerde eigen vermogen. Als u gevoelig bent voor die ogenschijnlijke korting moet u inschrijven.

Groei
Ik raad u echter aan eens kritisch te kijken naar de toekomstige winst- en balansontwikkeling. De nieuwe strategie is gericht op groei in de Benelux door overnames. Hoe succesvol dat zal zijn, moet nog maar blijken.

Kijkend naar de huidige vooruitzichten kan er gesteld worden dat Delta Lloyd niet bepaald in groeimarkten opereert; schade- en ziektekostenverzekeringen zijn nooit een vetpot en het behoeft geen uitleg dat het provisiefeest in pensioen- en levensverzekeringsland voorbij is.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar.