DEN HAAG - De ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verbolgen over het voornemen van Buma/Stemra om bedrijven te laten betalen voor muziekfragmenten van videosites die zij integreren in hun eigen internetsite.

Ze willen dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie ingrijpt. Begin deze maand kondigde de auteursrechtenorganisatie aan geld te gaan eisen voor muziekfragmenten op sociale netwerken als Hyves en Facebook.

Na protesten en rumoer in de Tweede kamer werd dat ingetrokken. De heffing voor particulieren is nu van de baan, maar niet die voor bedrijven, aldus de werkgevers. Dat druist volgens hen volledig in tegen afspraken in een werkgroep, waarin de ondernemers en de auteursrechtenorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Overleg
VNO-NCW en MKB-Nederland vragen zich af of verder overleg in de werkgroep zinvol is. De ondernemersorganisaties roepen de Tweede Kamer op snel serieus werk te maken van een grondige wetsherziening die beter inspeelt op technologische ontwikkelingen.

Een van de gevolgen van de eenzijdig opgelegde regeling van Buma/Stemra is volgens de werkgevers dat concertgebouwen, theaters, bioscopen en poppodia moeten gaan betalen voor het op hun website vertonen van fragmenten van komende voorstellingen. De auteurs om wie het gaat, hebben juist baat bij deze reclame. Over de voorstelling zelf wordt flink aan Buma/Stemra afgedragen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.