WOGNUM - DSB Bank en de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken hebben donderdag een akkoord getekend over de manier waarop klachten over de bank worden afgewikkeld. Dit maakten beide partijen bekend.

Ze kunnen zich vinden in de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke. Hij boog zich over klachten van mensen die zeiden gedupeerd te zijn door de bank, en voerde intensief overleg met de directie van DSB Bank en met het Steunfonds.

Ombudsman
Wabeke, heeft ''enkele honderden klachten'' ontvangen over DSB Bank. Dat was genoeg om zich ''een algemeen beeld te vormen van de problemen'' en vervolgens te komen tot een ''categorale aanbeveling'', zei de ombudsman donderdag tegen het ANP.

De ombudsman doet aanbevelingen over de manier waarop tot een oplossing kan worden gekomen. Het gaat daarbij onder meer over de wijze waarop (opnieuw) de waarde van een woning wordt vastgesteld en de maximale leencapaciteit. Ook beveelt de ombudsman aan dat klanten kapitaalverzekeringen en koopsompolissen kunnen beëindigen.

Normen
Wabeke heeft in feite algemene normen tot uitgangspunt genomen. Voor mensen die op te hoge maandlasten zijn gejaagd moet de ''leencapaciteit objectief worden vastgesteld'' aan de hand van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Voor zogeheten schrijnende gevallen, zoals mensen die het buiten hun schuld met een heel laag inkomen moesten gaan doen, gaat de zogeheten Nibud-norm gelden.

Dat kan voor gedupeerden betekenen dat de hele financiering herschikt zal worden, aldus Wabeke. Hij beveelt onder meer aan dat klanten kapitaalverzekeringen en koopsompolissen kunnen beëindigen. Als een klant het voorstel van DSB Bank accepteert, kan die klant rekenen op een vergoeding van 275 euro als die zich heeft laten adviseren. De klant hoeft daarvoor niet aan te kloppen bij het Steunfonds: ''De cliënt is geheel vrij in de keuze van zijn onafhankelijk adviseur''.

Akkoord
Het akkoord komt een dag nadat de Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman, die ook opkomt voor gedupeerden, zei aan te sturen op een faillissement van DSB Bank. Dat zou ertoe moeten leiden dat de gedupeerden, als schuldeisers in het faillissement, geld terug zouden krijgen van de bank.

Intussen kan het Steunfonds van Jelle Hendrickx zich erop beroepen dat zichtbaar resultaat is geboekt. De ombudsman gaat in de aanbeveling, waarop het akkoord in feite gebaseerd is, uit van algemene normen bij financiering door banken. Die moeten dus ook gaan gelden voor mensen die terecht geklaagd hebben over overkrediet of hoge koopsompolissen bij DSB Bank.