Als ondernemer heb ik het liefst zelf alles in de hand. Maar toegegeven, de notaris komt erg goed van pas bij het opzetten van een BV en een goede accountant is bijna onmisbaar. Werk uitbesteden lijkt de oplossing, maar wat zijn hier eigenlijk de voor- en nadelen van?

Dit is waarschijnlijk voor iedere ondernemer herkenbaar: de praktische zaken en andere bedrijfsprocessen nemen steeds meer de plek van core business in. Een voordeel van het inschakelen van een zakelijke dienstverlener is dat mijn onderneming zich meer kan richten op deze kernactiviteiten. Dat is, zeker in deze tijd van recessie, erg belangrijk.

De extra tijd en middelen die ik steek in de core business, heeft direct invloed op mijn winst. Net als het reduceren van kosten. Uitbesteden kan hieraan bijdragen en tot een flinke kostenbesparing leiden.

Expertise
Niet alleen geld, maar ook het ontbreken van expertise en middelen zijn goede redenen om werk uit te besteden. Denk maar aan de personeelsadministratie, belastingaangifte en systeembeheer.

Het voordeel hierin is dat ik niet hoef te investeren in (om)scholing van mijn werknemers, geen extra personeel hoef aan te nemen of dure software hoef te installeren. Nog een bijkomend voordeel is dat problemen met ziekteverzuim op deze manier verminderd worden.

Gebrek aan controle
Natuurlijk kleven er ook nadelen aan diensten uitbesteden. Bijvoorbeeld dat je geen (of voldoende) controle hebt. Vaak kun je pas bij de levering van de dienst contoleren, maar precies inzicht in het werkproces heb je niet.

Ik heb ooit een accountantskantoor gehad, maar vond de facturen niet inzichtelijk genoeg. Er werden uren gefactureerd waar ik achteraf mijn twijfels over had. Met name omdat ik niet wist waaraan ze precies besteed waren en waarom. Daarom besloot ik een ander kantoor te zoeken en een vast bedrag per maand af te spreken.

Prijs
Als ik een opdracht uitzet bij een dienstverlener spreek ik van te voren altijd een prijs af. Het kan voorkomen dat de kosten hoger uitvallen dan in de contracten besproken is. Dan is uitbesteden helemaal niet voordeliger dan het intern laten doen.

Stel in het contract een lijst met eisen op en wat te doen als de afgesproken uren dreigen overschreden te worden. Op deze manier ben je dit voor.

Kosten versus baten
Dan is er ook altijd het gevaar dat leveranciers niet aan hun verplichtingen voldoen. Niet houden aan deadlines of mindere kwaliteit leveren dan verwacht, bijvoorbeeld. Als ik van te voren referenties opvraag, kan ik beter inschatten wat ik van de desbetreffende leverancier kan verwachten. Referentiesites, offertesites en online marktplaatsen bieden hierin uitkomst.

Er zitten dus veel voordelen aan het uitbesteden van werk, maar je moet ook bekend zijn met de nadelen en deze zeker meenemen in je afweging. Het kan dus zo zijn dat het zelf doen goedkoper is dan uitbesteden, maar gebeurt het dan net zo goed? Maak een weloverwogen keuze en weet waar je de juiste dienstverlener vandaan haalt.

Anthony Carter is eigenaar/directeur van C Internet Ventures, gespecialiseerd in het opzetten van internet startups zoals Rizzo!Rizzo!, de marktplaats voor zakelijke dienstverlening.