HILVERSUM - De curatoren van het failliete Kroymans vermoeden dat fraude is gepleegd omdat kort voordat het autoconcern op de fles ging gezonde bedrijfsonderdelen werden verkocht.

Dat blijkt donderdag uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren Cees de Jong en Frits Kemp.

Paulianeus
In juridische termen heet deze verboden handelswijze 'paulianeus'. In januari is een aantal bedrijven, waaronder Parts, Kroymans Industrieel Divisie en ARM Stokvis uit de Kroymans Groep gelicht en voor een gezamenlijke prijs van 1 euro verkocht aan Citadel Enterprises, een zusterbedrijf van Kroymans. Twee maanden later werd Kroymans failliet verklaard.

"Daardoor zijn schuldeisers benadeeld. Het verhaalbaar vermogen voor crediteuren is hierdoor afgenomen", zei De Jong. De curatoren menen dat de transactie alle kenmerken heeft van paulianeus handelen. Zij gaan de gewraakte handelswijze voorleggen aan de rechter in een poging de transactie terug te draaien.

Uitvaart
Bijna een maand na de eerste 'uitvaart' vond een tweede actie plaats om de leasetak Kroymans Lease Holding veilig te stellen. Het onderdeel werd losgekoppeld van het imperium en geplaatst in een aparte stichting. Volgens de curatoren heeft deze handeling plaatsgevonden "op een moment dat wetenschap van een onafwendbaar faillissement aanwezig was."

Opvallend is dat de curatoren zich kritisch uitlaten over de rol die accountant en adviseur KPMG heeft gespeeld. In hoeverre het voormalige bestuur van Kroymans verantwoordelijk gehouden kan worden is nog onduidelijk. "De curatoren doen onderzoek naar onrechtmatigheden, benadelingshandelingen, wanbeleid en feitelijk bestuur", staat in het verslag.

KPMG wilde nog geen inhoudelijk commentaar geven. "Wij gaan het verslag eerst maar eens goed bestuderen", aldus een woordvoerder.

Verkoop
Kroymans, dat een van de grootste autobedrijven van Nederland was, kwam dit jaar in financiële problemen als gevolg van de sterk afgenomen verkoop van nieuwe en gebruikte auto's. Door het faillissement zijn ongeveer vierduizend mensen hun baan kwijtgeraakt.