DEN HAAG - De voedselproductie in de wereld komt in gevaar door het opraken van fosfaat, een onmisbaar bestanddeel van kunstmest. Dat staat in een advies van een stuurgroep aan minister Gerda Verburg (LNV).

De groeiende wereldbevolking kan alleen worden gevoed als het lukt om de kringloop van fosfaat sluitend te maken. De fossiele voorraden raken uitgeput. Veel fosfaat gaat verloren bij de winning, in de landbouw en verderop in de voedselketen. Slechts een zeer beperkt deel wordt teruggewonnen en het grootste deel eindigt op de oceaanbodem, aldus de stuurgroep.

Voorraden
Experts vrezen dat de winbare hoeveelheden over 75 jaar zijn uitgeput, maar dat al veel eerder een run zal ontstaan op de slinkende fosfaatvoorraden in vooral twee gebieden: Marokko en de westelijke Sahara, en China. De stuurgroep wil dat Nederland het probleem hoog op de agenda zet van de FAO (Wereld Voedsel Organisatie) en Wereldbank. Nederland kan op de schaarste vooruitlopen door het fosfaat beter te benutten en bovendien dit te winnen uit mest en zuiveringsslib.

Het ministerie van LNV liet weten dat het mestbeleid erop gericht is om de hoeveelheid fosfaat in de grond in evenwicht te brengen. ''In het internationale beleid besteden minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Verburg aandacht en geld aan duurzame landbouw, dat is de richting voor het oplossen van het toekomstige fosfaattekort.''