DEN HAAG - Het CDA had geen slechter moment kunnen kiezen voor een oproep aan de vakbonden om de loonstijging op nul te zetten. Dat zei voorzitter Bert van Boggelen van het CNV woensdag.

Fractievoorzitter Pieter van Geel van het CDA in de Tweede Kamer had vakbonden dinsdag gevraagd de nullijn te accepteren in overheidssectoren.

Van Boggelen stelde ''dat alles op zijn gat ligt'' in onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbeweging sinds het mislukte overleg in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de AOW. Ook wees hij op afspraken over de aanpak van de economische crisis die het kabinet dit voorjaar heeft gemaakt met de sociale partners.

Inflatie
''We gaan voor koopkrachtbehoud. Dat is een loonstijging rond de inflatie'', aldus Van Boggelen. Koopkrachtbehoud zou nodig zijn om te voorkomen dat ''de crisis zich verdiept en mensen zich nog meer terugtrekken van de kopersmarkt''.

Het bevriezen van de lonen in nieuwe cao's voor ambtenaren helpt volgens Van Boggelen niet om de economie uit het slop te trekken. Het kabinet heeft volgens hem alleen maar de nullijn ingeboekt in de begrotingen voor de komende jaren om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.