AMSTERDAM - Als de gemeente Amsterdam niets doet, zit zij over een paar jaar met een tekort van honderden miljoenen euro's.

Belangrijkste oorzaak: de economische recessie. Dat zei wethouder Lodewijk Asscher (financiën) woensdag bij de presentatie van de gemeentebegroting voor volgend jaar.

Stadsbestuur
Het stadsbestuur van PvdA en GroenLinks bedenkt de komende tijd manieren om het dreigende tekort het hoofd te bieden. Daarbij valt te denken aan bezuinigingen en het verhogen van belastingen. De voorstellen moeten er begin volgend jaar zijn, zodat de kiezer er bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn mening over kan geven.

De recessie zet volgens Asscher de gemeentebegroting zwaar onder druk: ''Meer mensen hebben een uitkering aangevraagd. We verdienen minder aan de toeristenbelasting en de erfpacht. Maar ook teruglopende dividenduitkeringen van bijvoorbeeld Schiphol zorgen voor minder geld in kas.'' Doordat het Rijk flinke bezuinigingen voorbereidt, kan de hoofdstad in de toekomst ook nog eens minder geld uit Den Haag verwachten.

Hoogconjunctuur
''De komende jaren zal van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gevergd worden dat we diepgaande wijzingen doorvoeren in de gemeentefinanciën om op termijn de financiële gezondheid van Amsterdam te garanderen'', zei de wethouder verder. ''Het zal in heel veel opzichten een tandje minder moeten dan in de jaren van hoogconjunctuur.''

Volgend jaar begint de gemeente de gevolgen van de crisis al langzaam te merken. Zij heeft dan circa 37 miljoen euro minder te besteden dan zij enkele maanden geleden nog dacht. De totale jaarbegroting bedraagt 5,6 miljard euro.

Recessie
Desondanks trekt Amsterdam in 2010 extra geld uit om de gevolgen van de recessie op te vangen. Zo trekt zij 10,7 miljoen euro extra uit om mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt te re-integreren. Voor de bestrijding van armoede, zoals schuldhulpverlening, legt de gemeente een kleine 15 miljoen extra op tafel.

Verder komt er 2 miljoen beschikbaar om Amsterdammers die geen baan kunnen vinden, aan het werk te krijgen. Daarvoor kunnen 2500 personen tegen een stagevergoeding aan de slag in de non-profitsector.