BRUSSEL - De komende tien jaar is er een extra investering van 50 miljard euro nodig voor energietechnologisch onderzoek. Dat betekent dat de jaarlijkse investering van de EU moet stijgen van 3 tot 8 miljard euro.

Die schatting maakt de Europese Commissie in een woensdag gepubliceerd voorstel voor investeringen in koolstofarme technologieën.

''We hebben nu een unieke kans om het huidige, op vervuilende, schaarse en riskante fossiele brandstoffen gebaseerde energiemodel in te ruilen voor een schoon, duurzaam en minder afhankelijk model. Alles hangt af van de keuze voor de juiste technologieën'', aldus eurocommissaris Andris Piebalgs (Energie).

Technologieën
De commissie roept overheden, bedrijven en onderzoekers op tussen nu en 2020 gezamenlijk nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Die moeten gericht zijn op het aanpakken van de klimaatverandering en het veiligstellen van de energievoorziening. Ook moeten zij ertoe bijdragen dat het concurrentievermogen van de EU verbetert.

Energie
Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) betreurt het dat de commissie alleen praat over koolstofarm en het amper heeft over onderzoek naar energiebesparing. Verder vindt Eickhout dat onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en bio-energie voorrang zou moeten krijgen.

''Onbegrijpelijk dat de Europese Commissie de kans niet grijpt om naar een echt duurzame economie toe te werken. Blijkbaar is de Europese Commissie opnieuw gezwicht voor de kolenlobby die de term koolstofarm heeft verzonnen om kolen te kunnen blijven verstoken'', aldus Eickhout.