DEN HAAG - Voorzitter Pieter Lakeman van de Stichting Hypotheekleed noemt De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder ''medeplichtig'' aan het duperen van mensen die een verzekering afsloten bij de DSB-Bank.

Hij blijft erbij dat een snel faillissement van die bank de beste manier is om de gedupeerden, als schuldeisers, te helpen. Dit zei hij woensdag tijdens een persconferentie in Den Haag.

Hulp
DSB-Bank zal volgens hem niet aan alle schulden kunnen voldoen en De Nederlandsche Bank zal daarom moeten bijspringen.

Naast Hyptheekleed heeft ook de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken zich opgeworpen als belangenbehartiger van mensen die zijn gedupeerd door de DSB Bank. Die stichting hoopt nog deze week een raamovereenkomst te sluiten met de DSB Bank, waarna mensen individueel kunnen worden geholpen.

Onrechtmatig
Hyptheekleed kiest als strategie dat de gang van zaken bij DSB juridisch wordt aangemerkt als een onrechtmatige daad. Uitspraken van rechters zouden ertoe moeten leiden dat er namens de gedupeerden een ''groepsclaim'' kan worden ingediend. Lakeman nam woensdag geen woord terug van zijn fel bekritiseerde oproep aan spaarders om hun geld van de DSB Bank te halen.

Hij noemde de stichting Steunfonds een ''concurrent'' in de belangenbehartiging. Lakeman zei te willen concurreren op kwaliteit en niet op prijs. Het aantal ''donateurs'' van Hyptheekleed is volgens Lakeman inmiddels meer dan 1500.

Strijd
Lakeman kondigde aan dat de juridische strijd tegen de DSB Bank deze week begint met een kort geding rond een loonbeslag dat DSB Bank liet leggen bij een klant.

Lakeman denkt juridisch sterk te staan, nu drie leden van de Raad van Bestuur, onder wie voorzitter Dirk Scheringa, excuses hebben aangeboden. Volgens Lakeman ''staat een curator in een faillissement borg voor een eerlijke verdeling van de gelden.'' Hij voelt zich niet aangesproken door het verwijt, dat de gedupeerden niet gebaat zouden zijn bij een faillissement.

Negatief
Lakeman zette uiteen dat de bank nu al ''in feite'' een negatief eigen vermogen heeft en dat de ''verliezen verder oplopen''. Hij ziet geen ''toekomstperspectief'' bij de bank. Het omvallen van een een relatief kleine bank als DSB Bank betekent volgens Lakeman geen economische ramp voor ons land.