DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende ziet nu geen aanleiding voor een spoedoverleg met de vakbeweging over verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben Balkenende daarom woensdag gevraagd in een gezamenlijke brief.

Een woordvoerder van de premier zei in een reactie dat Balkenende al met de top van de vakbeweging en werkgeversorganisaties heeft gesproken na hun mislukte overleg vorige week in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de AOW.

Ook wees de zegsman erop dat het kabinet dit voorjaar met sociale partners heeft afgesproken dat ze een half jaar de tijd kregen in de SER om alternatieve plannen te bedenken. Volgens Balkenende is het kabinet nu aan zet, omdat het SER-overleg is mislukt.

Donner
Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zei vorige week dat het kabinet in ieder geval nog deze maand een besluit wil nemen over de AOW. De FNV, CNV en MHP zijn nog steeds verbolgen dat de werkgevers vorige week de stekker uit het overleg hebben getrokken dat sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) voerden over de AOW.

SP-leider Agnes Kant verweet de regeringspartijen en andere politieke partijen die aan de AOW-leeftijd van 65 jaar willen morrelen, bedrog. "De plannen hebben niets met de huidige economische crisis te maken." Volgens Kant dreigt "de erfenis van Drees bij het grof vuil" terecht te komen. Oud-premier Willem Drees was in de jaren vijftig medegrondlegger van de AOW.

Eenzijdig
Ook doen de FNV, CNV en MHP een voorstel om het bedrijfsleven meer te laten bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën, omdat de rekening nu te eenzijdig bij huishoudens gelegd zou worden.

Bedrijven zouden bijvoorbeeld meer belasting kunnen betalen over leningen. "De vakcentrales zien dit als een logische consequentie van het mislukken van de onderhandelingen over een AOW-alternatief in de SER", schrijven ze in hun brief aan Balkenende.

De FNV, CNV en MHP wijzen verder op hun eigen voorstel voor een flexibele pensioenleeftijd. Zij vinden dat mensen zelf moeten kunnen kiezen of ze langer doorwerken. Mensen die bijvoorbeeld wegens zwaar werk toch op hun 65e jaar willen stoppen, moeten recht blijven houden op een welvaartsvaste uitkering.

Demonstraties
Ondertussen wordt werd woensdag her en der gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Volgens schattingen van de FNV hebben ongeveer 25.000 tot 30.000 mensen meegedaan aan de diverse acties. De vakcentrale is over dat aantal tevreden, zei een woordvoerder.

Op dertig plaatsen in het land waren tussen 11.55 en 13.00 uur actiebijeenkomsten op pleinen en bedrijventerreinen. Ook bij bedrijven binnen werd geprotesteerd tegen de plannen in de vorm van bijvoorbeeld verlengde lunchpauzes in de kantine. Dat maakte het lastig een beeld te krijgen van de opkomst. De FNV baseert het aantal van 25.000 tot 30.000 op meldingen van de actiecoördinatoren.

In Utrecht kwamen naar schatting vijfhonderd mensen naar het Jaarbeursplein. In de stromende regen zette FNV-voorzitter Agnes Jongerius daar nog eens uiteen dat wat de FNV betreft mensen ook straks nog op hun 65e jaar moeten kunnen stoppen met werken, met een fatsoenlijke AOW-uitkering.