AMSTERDAM - De vakbonden hebben dinsdag het overleg over een nieuwe cao voor het boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf afgebroken.

De bonden eisten een loonsverhoging van 2,5 procent. De werkgevers wilden de nullijn hanteren, omdat er volgens hen geen geld is voor meer loon.

De werkgevers hebben de bonden erop gewezen dat het slecht gaat in de sector en dat de werkgelegenheid terugloopt. Volgens hen is dit jaar tot nu toe 10 procent van de arbeidsplaatsen, oftewel 1500 banen, verloren gegaan. Daarom kan er volgens hen van een structurele loonsverhoging geen sprake zijn.

De bonden gaan nu hun achterban raadplegen, zo heeft FNV Kiem laten weten.