BRUSSEL - Als partijen uit verschillende EU-landen een overeenkomst sluiten zonder aan te geven onder het recht van welk land de overeenkomst valt, geldt het recht van het land waarmee die overeenkomst het nauwst verbonden is.

Dat heeft het Hof van Justitie dinsdag bepaald naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad der Nederlanden. Het ging om een zaak waarbij een Belgisch bedrijf een Nederlands bedrijf wilde dwingen een oude rekening te betalen.

Volgens de Nederlandse rechter was de zaak nauwer verbonden met Nederland en gold daarom het Nederlands recht, waaronder de factuur was verjaard. Volgens Belgisch recht was dat niet het geval. De zaak kwam daarop bij de Hoge Raad terecht die daarop advies vroeg aan het Hof van Justitie in Luxemburg.

Recht
Volgens een Europees verdrag zijn partijen vrij te kiezen welk recht van toepassing is. Doen ze dit niet, dan moet worden nagegaan met welk land de overeenkomst het nauwst verbonden is. Het is aan de rechter om dit te bepalen.

Het hof stelt verder dat in deze zaak de overeenkomst in verschillende delen kan worden gesplitst, waarbij een deel onder een ander recht kan vallen dan de andere delen. Voorwaarde daarbij is dat het om een op zichzelf staand onderdeel gaat.