Samenwerken is mensenwerk en altijd een uitdaging. Dat met Google Wave de vorm zal veranderen is evident maar de uitdaging blijft dezelfde. Daarom vijf tips voor een succesvolle samenwerking binnen Wave.

Door Roland Ettema | Logica

Op vijf: “Social loafing”, hou overzicht
U herkent dit vast wel: “Mensen hebben de neiging om binnen een samenwerkingsverband zich minder in te spannen”. Uit onderzoek van Karau & Williams blijkt dat dit gedrag steunt op drie gedachtes: (1) doe niet meer dan de ander, (2) de eigen bijdrage is niet traceerbaar en (3) falen is gedeelde smart.

Wees waakzaam voor de ‘social loafer’ want hij nodigt graag andere mensen uit. U raadt vast wel waarom. Voor dat je het weet zit je met een grote ineffectieve Wave waar je het overzicht over kwijt bent geraakt.

Op vier: “Pocket Veto”, hou draagvlak
Dit gedrag kennen we vast ook wel als iemand een taak krijgt toegewezen: “ja zeggen en niet doen” of “uit protest de ander altijd gelijk geven” daar zijn veel varianten op. Hanson noemde dit in 1972 een “Pocket Veto” een veto dat een deelnemer uit zijn broekzak trekt. Vat het niet persoonlijk op, het is namelijk een symptoom.

De deelnemer waarschuwt namelijk dat hij onvoldoende ruimte krijgt om uit te leggen dat er soms anders gehandeld moet worden. Creëer binnen de Wave ruimte voor de opvattingen van de ander, anders zal het draagvlak voor je Wave snel verdwijnen.

Op drie: “de vage Wave”, intervenieer met kleur
De vage Wave is een Wave waarin de doelstelling en taken niet duidelijk naar voren komen. Je ervaart het complete vraagstuk als fuzzy en krijgt er geen vinger achter. Bekijk de Wave eens met de veranderkleuren van de Caluwé. De vijf kleuren van de Caluwé staan voor vijf gedachtetyperingen.

Een vage samenwerking kenmerkt zich door (te)veel verschillende opvattingen binnen de groep. Een kleuren analyse geeft dan inzicht welke gedachte typering dominant in de Wave aanwezig. Op basis hiervan kun je een interventie vormgeven om de Wave weer concreet en effectief te maken.

Op twee: “Positief Waven”, gebruik zingeving
Positief organiseren is een verzamelbegrip voor praktijken en ideeën die wijzen op het feit dat meer mogelijk wordt in organisaties als je aansluit op mogelijkheden in plaats van problemen, op positieve energie in plaats van zwaarmoedigheid, op zelfsturing in plaats van controle, op kracht in plaats van gebreken, op vertrouwen in plaats van krampachtigheid. Niet voor niets dat de business schools hieraan aandacht geven door spiritualiteit op te nemen in het opleidingstraject.

Samengevat zorg voor een stukje zingeving in de Wave, eentje waar een mens graag aan wil bijdragen. Gebruik het wel met mate want je kunt ook te snel overdrijven. Een juiste dosering in je communicatie laat je Wave schitteren, je zult het zien.

Op een: CATWOE
Op de eerste plaats zet ik het ezelsbruggetje van Peter Checkland. Het is praktisch, klein, eenvoudig en voor iedereen te begrijpen. Met dit ezelsbruggetje kan iedere deelnemer een Wave snel analyseren en vervolgens gericht participeren.

Iedere letter in CATWOE staat voor een bepaald aspect waardoor je snel duidelijkheid krijgt over de klant, de deelnemers, het proces, de context, de eigenaar en de voorwaarden waaronder de Wave werkt. Nieuwsgierig geworden, Google eens op CATWOE en je hebt diverse hits. Handig instrumentje dus, vooral als je laat in een Wave inspringt en nog verward om je heen kijkt.

Aan het einde van dit Jaar zal Google Wave voor iedereen beschikbaar zijn. In 2010 zullen we zien of de zakelijke potentie er ook uitgehaald wordt. Ik ben erg benieuwd, maak er iets moois van.

Roland Ettema is consultant bij Logica Management Consulting