ISTANBUL - De 186 lidstaten van de Wereldbank zijn het nog niet eens over de manier waarop de bank van extra kapitaal kan worden voorzien om de hulpverlening de komende jaren op peil te houden.

Dat bleek maandag na afloop van de vergadering van het ontwikkelingscomité van de Wereldbank en het IMF in Istanbul.

LImiet
''De noodzaak tot kapitaalverhoging is groot, de bank zit aan zijn limiet'', zei minister Bert Koenders (Ontwikkelingsssamenwerking), die namens Nederland aan de vergadering deelnam. Er is echter nog geen overeenstemming over hoeveel geld er nodig is en hoe dat moet worden opgebracht.

De Wereldbank moet diep in zijn reserves tasten om landen door de economische crisis heen te helpen. De kredieten aan opkomende economieën zijn al meer dan verdrievoudigd tot 33 miljard dollar en moeten binnen drie jaar verder stijgen tot 100 miljard dollar. De leningen die onder zachte voorwaarden aan de armste landen worden verstrekt zijn fors gestegen tot 14 miljard dollar.

Nederland is in principe bereid een bijdrage te leveren aan de verhoging van het kapitaal van de ontwikkelingsbank, stelde Koenders. Ook de Verenigde Staten zijn volgens hem positief. Verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk en Groot-Brittannië, zijn echter zeer kritisch.

Bestuur
De discussie over het extra kapitaal hangt samen met die over de hervorming van het bestuur van de bank. De lidstaten van de Wereldbank bekrachtigden de toezegging van de G20 dat er in het bestuur van de bank meer ruimte komt voor ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Die laatste groep moet dan echter ook bereid zijn met meer geld over de brug te komen.

''We zijn niet gek'', stelde Koenders. ''We zijn bereid om de grotere macht van opkomende landen te erkennen, maar de forse bijdrage die wij leveren aan de bank moet heel duidelijk reflecteren in de manier waarop de macht is verdeeld.''

Bij de volgende vergadering, in het voorjaar van 2010, moet besloten worden hoe de verschuiving van 3 procent van de stemrechten precies wordt vormgegeven. Dan moet er ook een voorstel op tafel liggen voor de verhoging van het kapitaal van de bank.