DEN HAAG - De cao-lonen lagen in het derde kwartaal van dit jaar 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De stijging van de cao-lonen is daarmee volgens het CBS in het derde kwartaal ''duidelijk lager'' dan in de eerste twee kwartalen van het jaar. De toename van de cao-lonen bedroeg toen respectievelijk 3,7 en 3 procent. ''De effecten van de economische crisis komen steeds meer tot uiting in de cao-lonen'', concludeert het CBS.

Volgens het CBS worden bij nieuw af te sluiten cao's nog wel looneisen gesteld, maar zijn de uitkomsten gematigder. De loonstijgingen in het derde kwartaal waren in een kwart van de gevallen dit jaar overeengekomen.

Horeca
Lonen in de gezondheids- en welzijnszorg stegen in het derde kwartaal met 3,5 procent het hardst. Ook werknemers in de bouw en horeca kregen er met een loonstijging van 3 procent meer dan gemiddeld bij. ''De horeca was in de voorgaande vijf jaar juist de bedrijfstak met de laagste loonstijging'', aldus het CBS.

Werknemers van energie- en waterleidingbedrijven gingen er met een gemiddelde loonstijging van 0,8 procent het minst op vooruit in het derde kwartaal.