AMSTERDAM - Steeds meer mensen hebben moeite hun hypotheeklasten op te hoesten. Het aantal betalingsachterstanden op hypotheken met NHG is opgelopen met 15 procent in vergelijking met 2008, zo blijkt uit cijfers van Nationale Hypotheek Garantie.

De stijging heeft zich vooral in het derde kwartaal van 2009 ontwikkeld. Daar staat tegenover dat de stichting 25 procent minder declaraties heeft ontvangen in verband met een gedwongen verkoop van woningen met verlies. In totaal gaat het om 550 van dergelijke declaraties, tegenover 750 in de eerste drie kwartalen van vorig jaar.

"De afname van het aantal verliesdeclaraties laat zich met name verklaren door het succes van de aanpak van hypotheekfraude", stelt NHG-directeur Karel Schiffer in een toelichting.

Aankoop
In het derde kwartaal hebben 30 procent meer huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met NHG. In totaal hebben ongeveer 29.000 huishoudens gebruik gemaakt van de regeling. De teller over heel 2009 staat nu op zo'n 65.000, waarvan het leeuwendeel (50.000) de lening heeft aangewend voor de aankoop van een huis.

Bijna vier op de vijf kopers van een woning die binnen de NHG-kostengrens valt, kiezen momenteel voor een lening met NHG. Volgens Schiffer komt dit enerzijds omdat dit met het oog op de crisis "veilig en verantwoord" is en anderzijds vanwege de rentekorting op NHG-leningen.

De kostengrens voor leningen met NHG is per 1 juli tijdelijk verhoogd van 265.000 euro naar 350.000 euro. De verhoging geldt tot 2011.

De Nationale Hypotheek Garantie heeft als pluspunt dat huishoudens hiermee vaak een lagere hypotheekrente betalen. Bovendien wordt een eventuele restschuld na gedwongen verkoop van een woning kwijtgescholden, mits de verkoper hier geen schuld aan heeft.