ISTANBUL - Nederland eist terecht een plaats op in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Dat verandert niet door de beslissing van de G20 om opkomende economieën meer stemrecht te geven. Dat zei Age Bakker, de Nederlandse bewindvoerder bij het IMF, zondag.

Top
''Nederland hoort wereldwijd tot de top tien als het gaat om handel, de omvang van de financiële sector en de uitgaven aan ontwikkelingshulp'', aldus Bakker in de zijlijn van de jaarvergadering van het IMF in Istanbul. ''Daarnaast hebben we de zestiende economie ter wereld, dus dat valt ook ruim binnen het tegenwoordig zo magische getal van twintig.''

Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het IMF ook de belangen van dertien landen die zelf geen bestuurszetel hebben, waaronder Oekraïne, Roemenië, Bulgarije en Israël. ''Ook na de voorgestelde herverdeling van stemrecht horen we nog tot de tien grootste groepen als het gaat om stemmenaantallen. Een knap iemand dus die mij van deze stoel afkrijgt.''

Hervorming
Bakker is wel een voorstander van hervorming van het IMF. ''We bepleiten al jaren meer stemrecht voor landen als China, India en Brazilië. Maar voor wat hoort wat, die landen moeten dan ook een grotere internationale verantwoordelijkheid nemen. China en Brazilië kunnen bijvoorbeeld meer bijdragen aan de steun voor de armste landen.''

Het IMF heeft volgens Bakker de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in de stabilisering van de wereldeconomie. Het fonds kreeg bij de G20-top in april 500 miljard dollar aan nieuwe fondsen toegezegd. Daarmee werd onder meer een kredietlijn gefinancierd, die kan dienen als een soort verzekering voor landen die in financiële nood zijn geraakt.

Krediet
''Alleen al het feit dat die achtervang zo groot is, heeft het vertrouwen in de financiële markten enorm vergroot'', aldus Bakker. ''Daardoor konden landen weer krediet via de markt krijgen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij Kroatië en Macedonië. Maar ook bij Bulgarije, waarvan veel mensen verwachtten dat ze geld van het IMF nodig zouden hebben.''