ISTANBUL - De kans dat de wereldeconomie na het aanvankelijke herstel terugvalt in een recessie is nog altijd reëel. Dat stelde minister Wouter Bos (Financiën) zondag na afloop van de vergadering van het beleidsbepalende comité van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

''Iedereen is heel voorzichtig over het economisch herstel dat we op dit moment meemaken'', zei Bos na de vergadering met zijn collega-ministers in Istanbul. ''Het risico van een tweede dip wordt door iedereen zonder meer als een mogelijkheid gezien.''

Overheid
Bos benadrukte dat de economie nu wordt gedragen door overheidsbestedingen en dat het veel te vroeg is om die stimulans terug te draaien. ''Er zijn zoveel onzekerheden dat iedereen het er over eens is dat we daar ook in 2010 nog niet aan toe zijn, dan zijn we eigenlijk de recessie nog niet uit. Je mag hopen op 2011, maar niemand weet hoe het er precies uit zal zien.''

Naast de fragiele staat van de wereldeconomie stond de bijeenkomst in Istanbul in het teken van de vormgeving van de wereldeconomie na de crisis. De 186 leden van het fonds gaven daarbij gehoor aan de oproep van de G20 om opkomende economieën en ontwikkelingslanden een grotere stem te geven in het IMF-bestuur. Daardoor moet uiterlijk over twee jaar 5 procent van het stemrecht verschuiven van landen die nu teveel macht hebben in vergelijking met hun economische gewicht, naar landen die zijn ondervertegenwoordigd.

Gevolgen
De precieze gevolgen van dat besluit zijn volgens Bos nog niet aan te geven. Hij benadrukte wel dat meer stemrecht ook tot meer verantwoordelijkheid leidt. ''Wie betaalt, bepaalt. Wij vinden een verschuiving prima, maar als je hier iets voor het zeggen wilt hebben dan moet je ook kunnen betalen. Samen met België en Zwitserland betalen wij meer aan de crisismaatregelen van het IMF dan alle landen die nu hard roepen om meer inspraak.''

IMF-topman Dominique Strauss-Kahn toonde zich na de vergaderingen zeer tevreden met de grote rol die zijn instituut speelt bij de pogingen om de wereldeconomie te verbeteren. Zo gaat het IMF controleren of het economisch beleid van de G20-landen bijdraagt aan de stabiliteit van de mondiale economie.

Evenwicht
''Het is van groot belang dat de onevenwichtigheden in de wereldeconomie worden opgelost'', stelde Strauss-Kahn. Daarvoor wil hij onder meer proberen landen zover te krijgen dat zij een deel van hun reserves samenbrengen in een mondiale verzekeringspot tegen economische schokken. Daardoor moet de behoefte van landen om zelf grote overschotten op te bouwen afnemen.

''Landen houden dan nog steeds eigen reserves'', benadrukte Strauss-Kahn. ''Maar een land als China houdt er nu veel te veel reserves op na.''