DEN HAAG - Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) gaat zich in de Europese Unie opnieuw inzetten om een einde te maken aan de heffingen op goedkope schoenen uit China en Vietnam.

Hij is kritisch over zogeheten antidumpingmaatregelen. De voordelen voor een beperkt aantal producenten in Europa wegen volgens hem niet op tegen de nadelen voor importeurs, groothandel, detailhandel en consumenten.

G20
De PvdA-bewindsman, die belast is met buitenlandse handel, verwijst naar de G20. De leiders van de twintig economisch sterke landen, waaronder Nederland, besloten niet alleen dat de bonussen van bankiers moeten worden aangepakt, maar ook de dreiging van het protectionisme, het beschermen van de eigen industrie met handelsbeperkingen.

''Waakzaamheid blijft geboden'', liet Heemskerk zondag weten op de website van zijn ministerie. ''Je ziet dat sommige landen de speelruimte die ze hebben om met handelsbelemmeringen de eigen industrie te beschermen, zoveel mogelijk gebruiken.

Rusland
Zo verhoogde Rusland de importtarieven voor auto's, staal en landbouwmachines.'' Het beschermen van de eigen industrie kan het prille herstel van de economie in de knop breken. En dat gevaar wordt groter naarmate de werkloosheid oploopt, aldus Heemskerk.

Nederland is met zijn open economie veel kwetsbaarder voor een teruggang in de wereldhandel dan de meeste andere landen. De VS, Japan en China brengen veel van hun producten via Nederland naar de EU. Ook exporteert Nederland heel veel naar andere landen binnen en buiten de EU.

Afhankelijk
Bijna geen ander land ter wereld verdient zoveel geld met internationaal ondernemen, zegt Heemskerk. Heel veel banen in ons land zijn hiervan afhankelijk: een op de zeven Nederlanders werkt voor een buitenlands bedrijf. Belemmeringen die we opwerpen voor de wereldhandel, raken de gewone man.

Internationale handel zorgt voor nieuwe opdrachten en investeringen voor Nederlandse bedrijven en daarmee voor nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast is de Nederlander als consument gebaat bij vrije handel. Dat brengt hem immers een veelheid aan producten, een grotere keuzemogelijkheid tegen lagere prijzen. Juist in economisch moeilijke tijden is Nederland gebaat bij importen, stelt de staatssecretaris.

Open markten
Heemskerk kijkt daarom kritisch naar de ontwikkelingen. ''De Europese Unie heeft de tarieven voor melk verhoogd, terwijl juist dit grootste handelsblok van de wereld het goede voorbeeld dient te geven.'' De bewinsdman wil zich inzetten voor het behoud van open markten: ''Daar profiteren Nederlandse bedrijven, werknemers en consumenten het meeste van.''