AMSTERDAM - Alle verhitte discussies over het elektronisch patiëntendossier ten spijt, het Internet of Things (IoT) is bezig met een onstuitbare opmars. "En het gaat tot een betere wereld leiden", stelt Chief Technology Officer John Post van IBM Benelux.

Weinig mensen zijn zich bewust van de omvang van het IoT. De term verwijst naar een technologie die met behulp van sensoren en zendertjes objecten aan elkaar en aan het internet verbindt. De virtuele wereld wordt gekoppeld aan de fysieke wereld.

De voorbeelden zijn echter legio; rekeningrijden, slimmere huizen, betere dijkbewaking en inderdaad het gewraakte elektronisch patiëntendossier. Allemaal zaken die mogelijk gemaakt worden door het IoT.

Stroomversnelling
De recessie heeft de ontwikkelingen op het gebied van het IoT in een stroomversnelling gebracht. "Het vormt een van de katalysatoren om tot een efficiëntere bedrijfsvoering over te gaan. En het is niet zo'n gigantische investering, de infrastructuur en systemen zijn al aanwezig", stelt Post.

Het IoT zal over een aantal jaren helemaal niet meer weg te denken zijn. "We hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid, de behoefte om te weten wat er speelt wordt steeds groter," denkt de technisch directeur.

"Het Internet of Things kan een enorme bijdrage leveren aan duurzaamheid, door slimme energiemeters mogelijk te maken en door de mobiliteit van het verkeer te verbeteren. Het zou wenselijk zijn dat in de toekomst de Belastingdienst bedrijven niet meer aanslaat op winsten en verliezen, maar op de vervuiling die ze veroorzaken."

Logistiek
De vervuiling die de chip- en IT-industrie met zich meebrengen, wegen volgens Post niet op tegen de bijdrage die het IoT gaat leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot en andere vormen van milieuvervuiling.

Nu worden de mogelijkheden nog vooral toegepast door grote ondernemingen, utiliteitsbedrijven en de overheid. "Vooral voor logistieke systemen is het bruikbaar. De gemiddelde hamburger bevat ingrediënten van over de hele wereld, maar door inzicht te krijgen in supply chains kunnen we de stap maken van globalisering naar lokalisering. Daarnaast is er natuurlijk de kilometerbeprijzing waar de overheid mee bezig is", vertelt Post.

"Als je bedenkt dat meer dan de helft van de wereldbevolking nu al in steden woont, ligt het voor de hand de aandacht op 'smarter city's' te richten. Voorzieningen als water en energie moeten straks allemaal met elkaar verbonden worden, in plaats van op zichzelf te staan, zoals nu het geval is."

Verwarming
De burger zelf zal er ook steeds meer van profiteren. De pratende koelkast, die bijvoorbeeld inlichtingen over bevoorrading kan geven, komt eraan. Maar ook het energieverbruik door huishoudens wordt slimmer. Over een tijdje zal het mogelijk zijn via de mobiele telefoon de verwarming uit te zetten en de verlichting te bedienen.

Kritiek is er echter ook. En die richt zich voornamelijk op de privacykwestie. De discussie rond het elektronisch patiëntendossier heeft aangetoond dat de meeste mensen het zacht gezegd geen prettig idee vinden dat hun medische gegevens in een landelijk systeem terechtkomen.

Kraken
Volgens Post is die zorg ten dele terecht. "Kraken is niet volledig uit te sluiten. Daarom moet je in dit soort gevallen altijd het risico tegen de voordelen afwegen. Met het elektronisch patiëntendossier kunnen jaarlijks wereldwijd vermoedelijk 100.000 levens gered worden. Dit is mijns insziens de discussie waard."

"Het punt is: het kán allemaal. Maar de vraag is of we er ook op zitten te wachten. Uiteindelijk moet je altijd de afweging maken of de informatie en de kennis die het oplevert, ook meer wijsheid genereert."

Stappenplan
Ook Brussel buigt zich over de kwestie. De Europese Unie wil een voortrekkersrol spelen in de nieuwe technologie. Vivian Redding, eurocommissaris voor de informatiemaatschappij, loopt over van enthousiasme en wil in de toekomst het liefst al het tastbare verbonden zien met het internet.

Afgelopen zomer introduceerde de Europese Commissie een stappenplan met betrekking tot het IoT. "De technologische ontwikkelingen zullen plaatsvinden, of er nu publieke interventie plaatsvindt of niet. Het is simpelweg een kwestie van innovatie", aldus de commissie.

Zwijgende chips
Een van de voornaamste punten om in de gaten te houden, is ook volgens het stappenplan "privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens". Daarnaast zouden individuen wellicht de juridische en technologische mogelijkheid moeten hebben op ieder gegeven moment uit het systeem te stappen en de "chips het zwijgen op te leggen".

Ook de Europese Commissie ziet een toekomst waarin het IoT een grote rol speelt. "Gedurende de komende vijf tot vijftien jaar zal de wijze waarop onze maatschappij functioneert drastisch veranderen."