Als bedrijven in uitdagende tijden meer inzet en bevlogenheid willen van hun werknemers, is een kritische blik op de eigen organisatie essentieel.

Door Robbert Lunsingh Scheurleer | ASI Consulting

Organisaties moeten snel, flexibel en innovatief inspelen op de eisen van dit moment. Dit vergt ook het nodige van de medewerkers.

De mensen in de organisatie zijn immers degenen die het verschil maken als het gaat om de prestaties, het innovatievermogen en de concurrentiepositie van de organisatie.

Juist nu verwachten werkgevers proactieve medewerkers die veel initiatief tonen en in nauwe samenwerking met hun team streven naar betere prestaties. Juist nu zijn werknemers nodig die zich vol energie en toewijding inzetten voor hun werkgever.

Weerbarstig
De praktijk is echter weerbarstiger. Hoewel werkgevers best wat extra's mogen verwachten van hun mensen, is het simpele feit dat er salaris betaald wordt, geen garantie voor betrokken en bevlogen werknemers. Werknemers mogen namelijk ook wat extra's van hun werkgever verwachten.

Uitgerekend zaken als betrokkenheid, bevlogenheid en inzet zijn namelijk sterk afhankelijk van de manier waarop een werkgever het werk inricht. Als een werkgever het werk inricht op een manier die geen ruimte laat voor eigen initiatief, nieuwe ideeën bestraft en alles onderwerpt aan algehele plannings- en controledrift, is het niet vreemd dat betrokkenheid en bevlogenheid gereduceerd worden tot het simpel doen van datgene "waarvoor men betaald wordt".

Belonen
Organisaties moeten zich bewust zijn van het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en belonen van proactiviteit, initiatief en teamwork. Ze moeten professionele ontwikkeling stimuleren en een werkomgeving creëren waarin het streven naar kwaliteit belangrijker is dan snel geld verdienen.

Onderzoek van de Universiteit Utrecht beschrijft het verband tussen de manier waarop werk georganiseerd is en bevlogenheid van medewerkers. Zo komt naar voren dat zaken als hoge werkdruk, bureaucratie, emotionele factoren (ruzies e.d) en slechte werkomstandigheden de kans op een burnout vergroten. Uit verder onderzoek komt naar voren dat juist de afwezigheid, of op zijn minst inperking, van deze factoren de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers sterk positief beïnvloedt.

Factoren als autonomie, regelmatige feedback over het functioneren en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling beïnvloeden betrokkenheid en bevlogenheid juist positief.

Werkdruk
Organisaties moeten zichzelf dus de vraag stellen of er voldoende gedaan wordt om negatieve factoren als werkdruk, bureaucratie en negatieve sfeer in te perken. Deze inperking vraagt om visie, leiderschap en de durf om bestaande structuren en werkwijzen te doorbreken.
Daarnaast moeten organisaties werken aan de positieve factoren.

Geef mensen meer vrijheid van handelen en geef duidelijke feedback over hun functioneren. Ook dat vraagt om visie, leiderschap en durf.

Visie
Werkgevers moeten de eigen organisatie aan een kritische blik onderwerpen en zich afvragen hoe het staat met de kwaliteit van de visie, het leiderschap en of men actie durft te ondernemen. Vervolgens moet het werk zo ingericht worden dat er maximaal ruimte ontstaat voor betrokkenheid en bevlogenheid.

Dat zijn de eerste stappen op weg naar het creëren van een innovatieve, sterk presterende organisatie met bevlogen en betrokken medewerkers.

Robbert Lunsingh Scheurleer is Senior consultant bij ASI Consulting Netherlands