ROTTERDAM - Het tankopslagbedrijf Vopak en Gasunie onderzoeken of het mogelijk is een distributieknooppunt te ontwikkelen voor de afhandeling en tijdelijke opslag van CO2 in Nederland.

Dat kan een belangrijke bijdrage betekenen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Dat heeft Vopak woensdag bekendgemaakt.

Vopak en Gasunie bouwen samen de zogeheten Gate terminal in Rotterdam, het eerste ontvangstpunt voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. Ze willen bestuderen of gasvormig dan wel vloeibaar gemaakt CO2 (koolstofdioxide) ontvangen kan worden van bedrijven die het uitstoten.

Ook kijken zij naar mogelijkheden om de CO2 over te hevelen naar schepen of pijpleidingen voor transport naar verscheidene lege aardgasvelden voor de Nederlandse kust.