AMSTERDAM - Gerrit Zalm 'betreurt de onduidelijk die is ontstaan' doordat hij verklaarde dat de door de AFM beboete kredietdossiers niet afkomstig zijn uit de periode dat hij financieel directeur van DSB Bank was.

"De heer Zalm heeft zich vergist", schrijft Minister van Financiën Wouter Bos in de beantwoording van kamervragen over Zalms periode bij DSB.

Toezichthouder AMF legde DSB in augustus van dit jaar een boete van 120.000 euro op voor fouten bij de aanvragen van hypotheken en bij de advisering aan klanten.

Toetsing
Zalm verklaarde dat die boetes gingen over de periode voordat hij financieel directeur werd, maar later maakte de AFM bekend dat de onderzochte dossiers afkomstig waren uit het tijdvak 1 november 2007 tot 1 april 2008. Zalm werd in december 2007 CFO.

Volgens Bos is het niet nodig extra maatregelen te nemen voor de toetsing van de integriteit van bestuurders en commissarissen van financiële instellingen, omdat De Nederlandsche Bank nu al de betrouwbaarheid toetst wanneer iemand wordt aangesteld bij bijvoorbeeld een kredietverlenende instantie.