DEN HAAG - MKB-Nederland heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen om een hogere premie voor de WGA, die bedrijven moeten betalen in verband met het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, te spreiden over een aantal jaren.

Volgens (pdf) MKB is de premie vorig jaar te laag vastgesteld en moet die nu in één keer op het juiste niveau worden gebracht, wat een inhaalslag betekent van 257 miljoen euro. MKB-voorzitter Loek Hermans noemt de timing van de verhoging 'zeer slecht'.

Risico
Bedrijven hoeven het WGA-risico niet te verzekeren bij het UWV, maar kunnen dat ook voor eigen rekening nemen en een contract sluiten met een particuliere verzekeraar. Volgens MKB-Nederland kunnen bedrijven geen goede afweging maken, doordat grote premieschommelingen hun kostenplaatje onduidelijk maken.

Daar komt bij, dat het UWV volgens de werkgevers de premies dit keer erg laat bekend maakte. Bedrijven moeten uiterlijk donderdag de aanvraag indienen om zelf het risico van de WGA te dragen. MKB-Nederland dringt erop aan om dit jaar voor één keer die termijn te verlengen.

De WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn weer aan het werk te krijgen. Voor kleine bedrijven gaat de minimumpremie volgend jaar van 0,27 procent naar 0,59 procent.