GRONINGEN - Het gastransportsysteem in Nederland en Noord-Duitsland moet dringend worden uitgebreid om aan de stijgende vraag naar aardgas te kunnen voldoen. Dat schrijft Gasunie in een rapport dat dinsdag is gepubliceerd.

Gasunie zegt bezorgd te zijn over de regels in Duitsland over de tarieven voor het transport van gas. Die tarieven dreigen volgens de onderneming te laag uit te vallen om de investeringen ''economisch verantwoord'' te kunnen doen.

Het netwerk van Gasunie is uitgebreid naar Duitsland en volgens de onderneming is de benuttingsgraad van de grensoverschrijdende leidingen hoog. Gasunie is zowel in Nederland als in Duitsland druk bezig met het sluiten van nieuwe contracten en op basis daarvan wordt een investeringsprogramma opgesteld.

Kinderschoenen
Gasunie wijst erop dat de liberalisering van de gasmarkt in Duitsland nog in de kinderschoenen staat en noemt ''recente ontwikkelingen in de nationale regulering van het gastransport'' bij onze oosterburen ''zorgwekkend''. Gasunie bespreekt de kwestie met de Bundesnetzagentur, te vergelijken met de Energiekamer van de NMa in ons land.