NEW YORK - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de eigen economie is deze maand onverwacht gedaald. De door het onderzoeksbureau Conference Board samengestelde vertrouwensindex daalde tot 53,1 punten van 54,5 in juli.

Analisten rekenden op een verdere toename van het vertrouwen en voorzagen in doorsnee een indexcijfer van 57 punten. Volgens de onderzoekers maken Amerikanen zich vooral zorgen om hun baan.

Een deelindex die weergeeft of het makkelijk of moeilijk is om aan een baan te komen, daalde tot 3,4 punten, het laagste peil sinds februari 1983. In augustus stond de deelindex nog op 4,3 punten.