Het subsidieprogramma voor elektrisch en hybride rijden gaat vandaag van start. In de pot zit tien miljoen euro.

Eén van de onderdelen van het Plan van Aanpak elektrisch rijden is een subsidieprogramma voor hybride en elektrisch rijden. Daarmee moet de introductie van de elektrische auto in Nederland worden versneld.

De zogeheten proeftuin voor hybride en elektrisch rijden moet zorgen voor meer ervaring met elektrisch rijden. Bedrijven die een praktijkproef met elektrische auto’s en een oplaadsysteem willen starten, kunnen tot 23 december een subsidie-aanvraag indienen in SenterNovem. Op basis van de inschrijving wordt de pot van tien miljoen euro verdeeld.