DEN HAAG - De Sociaal-Economische Raad (SER) wil het mes zetten in het aantal bedrijfscommissies, die als taak hebben te bemiddelen bij geschillen tussen een ondernemingsraad en de ondernemer.

De Bestuurskamer van de SER heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) gevraagd de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. Zo wordt het mogelijk om het aantal van 23 commissies in de marktsector terug te brengen tot twee.

Bovendien wil de Bestuurskamer de wettelijke plicht schrappen om bij een geschil eerst de bedrijfscommissie in te schakelen, voordat men aanklopt bij de rechter. Bemiddeling werkt alleen goed als beide partijen dat willen, aldus de Bestuurskamer.

De huidige 23 commissies ontvangen zo'n tachtig bemiddelingsverzoeken per jaar. Door bundeling van krachten kunnen ze efficiënter werken, denkt de Bestuurskamer.