DEN HAAG - Toezichthouder Opta heeft waarschuwingen uitgedeeld aan tien aanbieders van telefoon, internet, tv of radio die zich niet hebben gehouden aan een nieuwe regel over de opzegtermijn voor consumenten. Opta heeft dit dinsdag bekendgemaakt.

Sinds 1 juli van dit jaar kan de consument, na afloop van de eerste contractperiode, op elk gewenst moment zijn contract opzeggen met een maximale opzegtermijn van één maand.

Telecomwaakhond Opta hield eind augustus een steekproef onder dertig aanbieders, waarvan er tien in overtreding bleken te zijn. Zij hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen. Als bij een controle in november blijkt dat zij nog steeds een te lange opzegtermijn hanteren, kan Opta een boete opleggen.