AMSTERDAM - Recessies blijken onverwacht een positieve bijwerking te hebben; ze zijn mogelijk goed voor de gezondheid. Dat suggereert onderzoek van de universiteit van Michigan, dat gezondheidstrends tijdens de Grote Depressie in kaart heeft gebracht.

Tijdens de crisisjaren in de jaren dertig van de vorige eeuw, nam de levensverwachting met zes jaar toe, van 58 jaar naar 63 jaar. De stijging gold zowel voor mannen als voor vrouwen.

Bovendien is het aantal sterfgevallen als gevolg van ziekte en ongelukken in die periode gedaald en nam ook de kindersterfte af. "De resultaten zijn sterk en druisen tegen de intuïtie in", zegt hoofdonderzoeker Tapia Granados. "De meeste mensen nemen aan dat tijden met een hoge werkloosheid juist slecht zijn voor de fysieke gesteldheid."

Groei
Het onderzoek heeft de periode 1920-1940 onder de loep genomen. Tijdens de vier jaar durende Grote Depressie en tijdens perioden van economische neergang in 1921 en 1938 verbeterde de volksgezondheid, terwijl in tijden van sterke economische groei het aantal sterfgevallen steeg en de levensverwachting daalde.

Hoewel de studie niet geanalyseerd heeft welke oorzaken aan deze patronen ten grondslag liggen, doet Granados wel een aantal suggesties. De werkomstandigheden verschillen bijvoorbeeld behoorlijk van elkaar. "Tijdens economische groei hebben bedrijven het erg druk en wordt er veel gevraagd van werknemers, zoals overwerk en stevig doorwerken. Dit kan stress veroorzaken, wat geassocieerd wordt met toenemend drankgebruik, roken en slaapgebrek."

Ook kampen ondernemingen in tijden van economische voorspoed eerder met personeelsgebrek, wat leidt tot het noodgedwongen aannemen van onervaren personeel. Dit soort werknemers loopt vaker verwondingen op.

Vervuiling
Daar komt nog bij dat economische groei gepaard gaat met een toename van milieuvervuiling, wat een negatief effect uitoefent op de gezondheid van het hart en de luchtwegen.

Tijdens recessies is er juist minder werk en kunnen werknemers het rustig aan doen. Mensen hebben meer tijd om te slapen en zullen zuiniger moeten leven en minder snel hun schaarse geld uitgeven aan alcohol en tabak. Daar staat wel tegenover dat het aantal zelfdodingen stijgt.