De aandacht voor Google Wave is enorm, maar hoe zit het met de zakelijke mogelijkheden? Ik moet zeggen, er zijn er genoeg.

Door Roland Ettema | Logica

We 'Waven'  zakelijk al heel lang
We 'waven' in de echte wereld al heel lang. Het is in de organisatiekunde bekend als transactioneel organiseren. In de praktijk herkennen we verschillende vormen zoals een project, een werkgroep of een taskforce. Het zijn allemaal tijdelijke organisaties die een unieke transactie moeten realiseren.

Wave is in feite de digitale variant van deze organisatievorm, maar beslist geen ‘tooltje’. Als ‘tooltje’ levert Wave weliswaar flexibiliteit, snelheid en eenduidigheid echter, het perspectief schiet te kort om het zakelijk potentieel bloot te leggen.

Spontaniteit
Even een spade dieper dus. Net zoals in de echte wereld wijzigt de samenstelling van een werkgroep gedurende de samenwerking. Er komt bijvoorbeeld een projectlid bij, men raadpleegt leveranciers of men geeft een opdracht aan een deel van het team. Google merkte op dat in zulke samenwerkingsverbanden interacties zich meestal ‘spontaan’ ontwikkelen.

Tegemoetkomen aan dat kenmerk van samenwerking werd de belangrijkste uitdaging voor Google. Hierdoor is Google Wave dus fundamsenteel anders geworden dan workflow, casemanagement of servicegeoriënteerde architecturen (SOA).

Modern Times
In tegenstelling tot Wave moet men met deze vormen van IT eerst weten hoe een proces loopt om vervolgens de informatie- en communicatiestromen hiervoor in te richten. Het wereldbeeld dat deze systemen hanteren is te vergelijken met Modern Times, u weet wel, die film van Charlie Chaplin waarin alles bestaat uit procedures. Dat we met dat wereldbeeld veel zakelijke kansen laten liggen blijkt uit recentelijk onderzoek.

Hierin wordt gewezen op de potentie van de ‘unieke transactie’. Dit zijn transacties waarin we maatwerk leveren en ingaan op de wens van de klant en anders met elkaar moeten samenwerken. Dus geen duizenden zwarte T-Fordjes via de lopende band, nee, maatpakken gemaakt door de meesters zelf.

Maatwerk
Vroeg of laat krijgt iedere organisatie te maken met unieke transacties. De lopende band zoals bij Charlie Chaplin kan de klantwens in al zijn variaties niet meer volgen, de grens van flexibiliteit van de IT wordt dan bereikt. Uiteindelijk bereik je een omslagpunt waarop je realiseert dat procedureel werken de variaties in de klantwens niet meer aankan.

Je zult dan transactioneel moeten gaan organiseren. Dat betekent ook een kantelpunt voor IT. Was het tot nu toe zo dat IT achter de wensen of eisen van gebruikers aanloopt, nu is er met Wave de kwantumsprong gemaakt naar ‘kan de organisatie het aan?’.

Eenvoudiger
Wil je als organisatie maatwerk gaan leveren, dan kan Google Wave het organiseren ervan een stuk goedkoper en eenvoudiger maken. We zullen wel merken dat het invloed gaat hebben op hoe organisaties, intern en extern met elkaar gaan samenwerken en dat men gaat worstelen met de besturing daarvan.

Enfin, dit zakelijk potentieel kan pas ontgonnen worden als we effectief gaan samenwerken met Google Wave. Daarom 5 tips voor de power user in de volgende en laatste column over Wave.