DEN HAAG - Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben om "vijf voor twaalf" een alternatief plan ingediend voor verhoging van de AOW-leeftijd. Zij pleiten ervoor om de pensioenleeftijd over vijftien jaar in een klap te verhogen naar 67 jaar.

"Iedereen die nu boven de 50 jaar is, gaat gewoon met 65 jaar met pensioen", aldus de werkgevers.

Volgens de werkgevers is de pensioenleeftijd van 67 jaar "onontkoombaar". VNO-NCW en MKB noemen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in 2025 "sociaal aanvaardbaar".