AMSTERDAM - De FNV is fel tegen de plannen van het kabinet de werkgeverslasten voor kleine banen van jongeren te verminderen door werkgevers geen premie meer te laten afdragen voor werknemersverzekeringen.

''Het kabinet tornt hiermee aan de fundamenten van de sociale zekerheid'', schrijft de vakcentrale maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lastenverlichting
Het voornemen staat in het Belastingplan 2010. Voor werkgevers betekent het schrappen van die verplichting een enorme lastenverlichting. Maar de FNV vreest de gevolgen voor jongeren. ''Met de constatering dat een bepaalde groep niet verzekerd zou hoeven te zijn, begeeft het kabinet zich op glad ijs'', schrijft de vakcentrale.

Wel wil het kabinet het mogelijk maken dat mensen zich vrijwillig verzekeren voor de ziektewet en arbeidsongeschiktheid, maar dit biedt volgens de FNV geen soelaas. De vakcentrale denkt dat veel jongeren dat niet zullen doen.

Maatregel
Het ministerie van Sociale Zaken wijst erop dat het een tijdelijke maatregel betreft ter bestrijding van de werkloosheid. Jongeren blijven gewoon verzekerd voor zaken als arbeidsongeschiktheid. In de loop van volgend jaar wordt bekeken hoe dat verder ingevuld wordt.

Ook is de FNV bang dat werkgevers banen zullen ''opknippen''. Dat scheelt hen geld.