DEN HAAG - De groei van het aantal werknemers uit Oost-Europese lidstaten van de EU die in Nederland komen werken, is in het tweede kwartaal van dit jaar bijna tot stilstand gekomen.

In juni telde Nederland 104.000 werknemers uit Oost-Europese lidstaten, bijna evenveel als een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In de periode van juni 2007 tot juni 2008 liep het aantal werknemers op jaarbasis nog met ruim 40.000 op.

Grenzen
Vooral in 2007 liep het aantal werknemers in Nederland afkomstig uit Oost-Europese lidstaten van de EU flink op. Dat kwam doordat de grenzen op 1 mei van dat jaar opengingen voor werknemers uit landen die in 2004 lid werden van de Europese Unie. ''Ook de gunstige conjunctuur speelde een rol'', aldus het CBS. In dat jaar nam het aantal toe van 23.000 tot 68.000.

Het aantal Oost-Europeanen dat in Nederland werkt, bereikte in het derde kwartaal van 2008 met 110.000 een piek. Sindsdien zette de daling in, tot 90.000 in het eerste kwartaal van dit jaar. ''Een teruggang in de winter is eerder voorgekomen'', stelt het CBS.

Door seizoensarbeid in de landbouw is de vraag naar deze arbeiders in de zomer groter. Maar de toename in het tweede kwartaal van dit jaar was zwakker dan in voorgaande jaren. Daardoor stond de teller in juni van dit jaar ongeveer gelijk met juni vorig jaar.